Regresni zahtevek v primeru nastanka poškodbe pri delu in primer odškodninskega zahtevka v praksi

Valida ValarRačunovodstvo

Regresni zahtevek v primeru poškodbe pri delu je zahtevek za povrnitev stroškov zdravljenja, ki ga lahko uveljavljata Zavod za zdravstveno zavarovanje na podlagi 87. člena Zakona lo zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št.72/2006) ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (Uradni list RS, št.96/2012). Zavod za … Read More

Obvezne davčne blagajne pri poslovanju z gotovino

Valida ValarRačunovodstvo

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) je bil dokončno sprejet na izredni seji državnega zbora dne 20. 7. 2015, zaradi naknadno vloženega veta na že sprejet zakon dne 15. 7. 2015, ki ga je vložila interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Zakon bo pričel veljati z 2. januarjem 2016, vendar bo sistem davčnih blagajn preko neposredne internetne povezave s … Read More